LIST MOTYWACYJNY

Celem listu motywacyjnego jest wywołanie u pracodawcy wrażenia, że firma zatrudniając danego kandydata zyska dobrego pracownika.

Dokument ten ma:

• uwypuklać odpowiednie umiejętności,
• cechy osobowości,
• kwalifikacje zawodowe predysponujące do objęcia danego stanowiska.

List powinien stanowić rozwinięcie (nie powielenie!) tej części cv, która dla rekrutującego jest najbardziej istotna. Pisać należy więc o tym, co jest najważniejsze i zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy.

Aby dobrze napisać list motywacyjny tzn. uzasadnić dlaczego kandydat aplikuje akurat do tej firmy, musi dysponować odpowiednią wiedzą na temat obszaru funkcjonowania i charakteru firmy oraz na temat danego stanowiska pracy.

Analiza stanowiska pracy pomoże określić jakie umiejętności, kwalifikacje i cechy charakteru będą preferowane, a zatem na co należy położyć nacisk tworząc dokumenty aplikacyjne.

Niestety rzadko ogłoszeniom rekrutacyjnym towarzyszy wystarczający zakres informacji na temat pracodawcy, a najczęściej nie ma ich wcale. Należy więc wykazać się aktywnością i zacząć własne „dochodzenie". Tu mamy do dyspozycji Internet, znajomych, czasopisma branżowe a także katalogi wystawiennicze, wydawnictwa dla absolwentów poświęcone pracodawcom oraz Biura Karier.

Jak napisać list motywacyjny?

Trudno jest podać wzorzec takiego dokumentu, gdyż tworzy się go dla konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy.

Ogólne wskazówki:

• dokument powinien być napisany - podobnie jak CV - na białym papierze, nie powinien przekraczać 1 strony formatu A4 (niektórzy podają, że nie powinien zajmować więcej niż 1/3 strony),
• pisać należy w pierwszej osobie,
• list powinien zawierać następujące elementy:

- wstęp - czyli informacje o jakie stanowisko się ubiegasz, skąd wiesz o naborze oraz o tym jaka jest Twoja aktualna sytuacja zawodowa,
- akapit podkreślający odpowiednie aspekty edukacji oraz dotychczasowego zatrudnienia, a także umiejętności i predyspozycje osobowościowe,
- akapit wyjaśniający dlaczego ubiegasz się o daną pracę (miejsce na przekonanie pracodawcy dlaczego akurat Ciebie powinien zatrudnić),
- zakończenie - z użyciem grzecznościowych zwrotów i deklaracją gotowości do rozmowy, szerszej prezentacji własnej osoby,
- odręczny podpis.

unikaj suchego wyliczania po przecinku wszystkich przymiotów, którymi chcesz zachęcić pracodawcę - cechy, umiejętności powinny być uwiarygodnione konkretnymi przykładami z życia,
• jeśli list adresowany jest do firmy doradztwa personalnego wstępny akapit musi być sformułowany inaczej - powinieneś określić cele zawodowe, oczekiwania względem pracodawców, podkreślić swoją przydatność pod kątem profilu zawodowego lub branży.